Psikologların Amacı Nedir?

Psikologların amacı ile psikolojin amaçları doğru orantılıdır. Psikoloji biliminin temel amacı, insan davranışlarını tanımlamak ve bu davranışları anlamlandırmak üzerine kuruludur. Aynı zamanda bu davranışların nedenlerini ortaya çıkarmayı da amaç edinmişlerdir. Diğer bilimlerde olduğu gibi neden-sonuç ilişkisi üzerinde durur. Psikoloji biliminin çok farklı çalışma alanları vardır.  Bunlara örnek olarak; deneysel, klinik, gelişim ve örgüt psikolojisi gösterilebilir.

Psikoloji sosyal ve psikolojik süreçleri inceler. Bunları insan ve hayvan davranışlarına bağlı olarak yapar. Çok uzun yıllık bir geçmişe sahiptir. Biyolojiden sosyolojiye kadar uzanır ve bu da ne kadar kapsamlı bir bilim dalı olduğunu gözler önüne serer. Psikoloji biliminde elde edilen veriler insanların sorunlarını çözmek için kullanılmaktadır. Bu da psikoloji meleğini ortaya çıkarmıştır. Bu mesleğin adı psikologluktur. Psikolog, kişilerin davranışlarını farklı iki düzlemde inceler. Bunlardan birisi beyin ve davranıştır. Diğeri ise çevre ve davranış ikilisidir. Psikolojik danışmanlık hizmeti ile psikologlar yaptıkları araştırmalar sonucu elde ettikleri verileri toplumların ve kişilerin değişen ihtiyaçları doğrultusunda kullanmak zorundadırlar.

Araştırmalarını uygulamalı olarak yapan psikologlar, bireylere tanı koyarak tedavi etme metodunu uygularlar. Aynı zamanda eğitim kurumlarında psikoloji eğitimi de verebilirler. Örgütler, kurumlar ve kuruluşlar için danışmanlık hizmeti yaparlar. Bireylerin ilişki ve davranış şekillerini en iyi hale getirmek için mesai harcalar. Psikolog mesleğinin temel görevleri ve yaptıkları bu şekilde özetlenebilir. Psikologluk mesleği psikoloji bilimine ilgi duyan biri için oldukça zevkli bir meslektir. Her insanın bu mesleğin altından kalkamayacağını bilmesi gerekir.

psikolog desteği almak

Psikoloji bilimi denildiğinde kişilerin aklına ruh ve sinir hastalıkları gelir. Ruh ve sinir hastalıkları da akla depresyonu getirir. Türkiye’deki psikologların en fazla kafa yorduğu konu depresyonlardır. Depresyonların boyutları farklıklar gösterir. Bazı depresyonlar kişilerin hayatını olumsuz etkiler ve sosyal hayatlarında zorluklara neden olur. Bazı depresyonlar ise dönemseldir ve geçer. Bazıları ise kişilerin hayatlarına kıyma noktasına gelmesine neden olur. Depresyonu kısaca tanımlamak gerekirse, hayatta karşı duyulan isteğin azalmasıdır. Zevk alma, ilgi ve istekte belirli düşüşler olur. Bunlar ruhsal ve bedensel belirtilerle tespit edilir. Bu belirtiler; iştah kaybı ve ya artması, uyku bozuklukları, suçluluk duygusu, nedensiz kaygılar yaşama, dikkat dağınıklığı, halsizlik ve unutkanlıktır. Bu belirtilerin hepsi ve ya çoğu aynı anda gözüküyorsa depresyondan bahsetmek mümkündür. Bu nedenle yardım almakta fayda vardır. Yardım alınmadığı takdirde sorun büyüyebilir ve başka hastalıkları beraberinde getirebilir. Ağır depresyondaki kişiler günlük hayatındaki kolay işleri bir anda yapamadıklarını, yapmak istemediklerini fark ederler. Bu da hayat kalitelerinin düşmesine neden olur. Sonucu intihara kadar giden bir çok depresyon vakası günümüzde mevcuttur.

Uyku bozukluğu tek başına olduğu zaman bir hastalık olarak değerlendirilmez. Fakat başka hastalıkların habercisi ve ya belirtisi olabilir. Bu nedenle iyi araştırmaların yapılması ve doğru tanı konulması önemli bir noktadır. Uyku bozukluğu bedensel bir rahatsızlığı habercisi olabileceği gibi ruhsal bir sorunun da habercisi olabilir. Uykusuzluk sorunu yaşayan kişilerde görülen en büyük sıkıntı uzman olmayan kişilerin ilaç tavsiyelerine uymalarıdır. Bu tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabilir. Çok şiddetli bir uyku problemine sahipseniz uzman kişilerden yardım almanız gerekir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *